ENF1021 / Temel Bilgisayar

Dersin Öğrenme Çıktıları

 
Kazandırılacak Bilgi Ve Beceriler 
1Bilgisayarların tarihi gelişimini öğrenmek.
2Temel bilgisayar donanımını kavramak.
3İşletim sistemlerini kullanmasını öğrenmek.
4Kelime işlem programını kullanabilmek.
5Tablolama programını kullanabilmek.