ENG2002 / İNGİLİZCE ÖĞRETİM PROGRAMLARI

Dersin Öğrenme Çıktıları

 
Kazandırılacak Bilgi Ve Beceriler 
1Bu dersin sonunda öğrenciler,
2Müfredat-öğretim programı, izlence ve ders içeriği gibi temel kavramları tanımlayabilecek
3Bir dil izlencesini oluşturan bileşenleri ayırt edebilecek
4Türk eğitim sisteminde İngilizce öğretim programı gelişimini eleştirel olarak değerlendirebilecek
5Bloom'un öğrenme alanları ve eğitim hedefleri sınıflandırmasını değerlendirebilecek ve öğrenme alanlarına dayanarak öğrenim kazanımları oluşturabilecek
6İngilizce öğretim programının uygulanmasında kullanılan yaklaşımları, yöntemleri, teknikleri, araç-gereçleri, materyalleri ve ölçme-değerlendirme yaklaşımlarını belirler, karşılaştırır, eleştirir ve destekleyebilir.