ENG3002 / ÇOCUKLARA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ 2

Kazandırılacak Bilgi Ve Beceriler

Kazandırılacak Bilgi Ve BecerilerSeviyesi
1Kuramsal bilgiler ışığında çocuklar için farklı ders planları ve materyaller üretebilecek.3
2Mikro-öğretim hazırlayıp ders planlarını uygulamaya uygun bir şekilde geçirebilecek. 3
3Mikro-öğretimleri üzerine sınıf söylemi bazlı bir eleştiri yazıp dil farkındalığını arttıracak ve sınıf içi iletişimsel yetisini geliştirecek.3