ENG3002 / ÇOCUKLARA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ 2

Dersin Öğrenme Çıktıları

 
Kazandırılacak Bilgi Ve Beceriler 
1Bu dersin sonunda öğrenciler, Farklı yaş gruplarındaki çocukların bazı temel özelliklerini ayırt edebilir
2Çocuklara dil öğretiminin tarihi gelişimini açıklayabilir
3Çocuklara İngilizce öğretimi için farklı bağlamları tarif edebilir
4Çocuklara İngilizce öğretimi için farklı sınıf uygulaması örnekleri tarif edebilir
5Çocuklara İngilizce öğretimi için farklı değerlendirme örnek verebilir.