ENG4023 / SOSYODİLBİLİM VE DİL ÖĞRETİMİ

Dersin Öğrenme Çıktıları

 
Kazandırılacak Bilgi Ve Beceriler 
1Öğrenciler, temel toplum dilbilim kavramları ve modellerini bilir.
2Öğrenciler, toplum dilbilimin inceleme alanlarını açıklayabilir.
3Öğrenciler, bir toplumda dil kullanımının nasıl değiştiğini bilir.
4Öğrenciler, dil öğretimiyle toplumdilbilimin nasıl ilişkilendirildiğini bilirler.
5Öğrenciler, çok dillilik ile toplumbilimin nasıl etkileştiğini bilirler.