FIZ6007 / Seminer

Dersin Öğrenme Çıktıları

 
Kazandırılacak Bilgi Ve Beceriler 
1Bilimsel araştırma raporu hazırlayabilme
2Hazırlanan bilimsel araştırma raporunu sunabilme