FTP2018 / GÜZEL KONUŞMA VE BEDEN DİLİ

Kaynaklar

 
KAYNAK KİTAPLAR 
1 Şenbay N., “Güzel ve Doğru Konuşma Sanatı El Kitabı”