GKK1009 / MİKROBİYOLOJİ

DERSİN HAFTALIK İÇERİĞİ

 
KONULAR 
KAYNAKLAR 
1Mikrobiyolojinin tanımı, prokaryotik mikroorganizmalar[3] s 1-8
2Bakterilerin sınıflandırılması ve isimlendirilmesi, morfolojisi [1] s 28-48, [2] s 1-4 ,[3] s 9-14
3Koloni morfolojisi, bakterilerin anatomik yapısı[1] s 48-89 ,[2] s 5-11 ,[3] s 14-24
4Koloni morfolojisi, bakterilerin anatomik yapısı[1] s 48-89 ,[2] s 5-11 ,[3] s 14-24
5Bakterilerin kimyasal yapısı[1] s 92-95, [2] s 11-12
6Mikroorganizmaların beslenmesi, bakterilerde enzimler[1] s 96-112 , [3] s 73-83
7Bakterilerde üreme ve mikroorganizmaların birlikte yaşamaları[1] s 114-133 , [3] s 86-88
8Mikroorganizmaların üremeleri üzerine etki eden faktörler[1] s 164-233 , [3] s 112-135
9Bakterilerde varyasyonlar, bakteriyofajlar[1] s 279-297, [3] s 68-71
10Mikroorganizmaların izolasyon ve identifikasyonları ve üretilmesi[1] s 366-373, [3] s 88-112
11Mikroskobik preparatların hazırlanması ve boyama ve boyama metodları[1] s 444-474
12Ökaryotik mikroorganizmalar[3] s 34-57
13Ökaryotik mikroorganizmalar[3] s 34-57
14Viruslar[3] s 59-72