GKK2019 / MESLEK ETİĞİ

Dersin Öğrenme Çıktıları

 
Kazandırılacak Bilgi Ve Beceriler 
1Etik ve ahlak kavramlarını inceleyebilecektir.
2Etik sistemlerini araştırabilecektir.
3Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri inceleyebilecektir.
4Meslek etiğini inceleyebilecektir.
5Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını değerlendirebilecektir.
6Sosyal sorumluluk kavramını inceleyebilecektir.