GKK2023 / İŞLETME YÖNETİMİ I

DERSİN HAFTALIK İÇERİĞİ

 
KONULAR 
KAYNAKLAR 
1Mikroekonomik Verileri Takip Etmek 
2Makroekonomik Göstergeleri Analiz Etmek 
3Pazardaki Boşlukları Tespit Etmek 
4Yatırım Alternatiflerini Değerlendirerek En Uygun Olanını Seçmek 
5Yapılabilirlik Çalışmalarını Yürütmek 
6İşletmenin Çevresini Tanımak 
7Talep Analizi ve Tahmini Yapmak  
8İşletmenin Kuruluş Yerini Belirlemek 
9İşletmenin Hukuksal Yapısını Belirlemek  
10İş yerinin Kapasitesini Belirlemek Toplam Yatırım Maliyetini Belirleyerek  
11Tahmini Gelir-Gider Hesabını Yapmak 
12İş yeri ve Üretim Planı Yapmak 
13Yatırımın Kurulum İşlemlerini Yürütmek 
14Uygun yapıyı oluşturup iş yerini açmak