GRF2020 / REKLAM VE METİN YAZARLIĞI

Kazandırılacak Bilgi Ve Beceriler

Kazandırılacak Bilgi Ve BecerilerSeviyesi
1Etkili Bir Mesajın Özelliklerini, Yazmanın Anlamı ve Önemini, Yazma Sürecini ve Etkili Yazmada Kavramlar Öğrenir.3
2Reklamın Tanımını, Reklamın Özelliklerini, Reklam Türlerini, Strateji ve Reklamda Yaratıcı Stratejiyi, Reklamda Yaratıcılığı ve Yaratıcı Reklam Mesajının Nasıl Olması Gerektiğini Öğrenir.3
3Yaratıcı Fikir Kavramını ve Yaratıcı Fikrin Bulunmasını, Yaratıcı Fikrin Bulunmasında Kullanılan Teknikleri Öğrenir.3
4Reklamda Yaratıcı Süreçte Problemin Tanımlanmasını, Problemin Algılanmasını, Problemle Yüzleşmeyi Öğrenir. Yaratıcı Düşünme Sürecinin Önündeki Engelleri Kavrar.3
5Reklamda Hedef Kitlenin Kim Olduğunu Bilir. Hedef Kitle Analizinin Önemini Kavrar. Sosyodemografik, Sosyokültürel ve Psikolojik Faktörleri Kavrayarak Reklamla İlişkilendirir.3
6Gazete ve Dergi İçin Reklam Metinlerinin Nasıl Hazırlanması Gerektiğini Kavrar. Gazete ve Dergi Reklamlarının Etkililiği Açısından Dikkat Edilmesi Gereken Hususları Öğrenir, Gazetelere ve Dergilere Metin Yazabilir.3
7Doğrudan Postalama Reklamların Amaçlarını, Doğrudan Postalama Reklam Malzemelerini (Mektup, Katalog, Broşür, Kitapçık, Diğer reklam malzemeleri) Bilir. Doğrudan Postalama Reklamlarının Etkililiği Açısından Dikkat Edilmesi Gerekenleri, Avantajları ve Dezavantajlarını Öğrenir. El İlanı ve Doğrudan Postalama Reklam Metinlerinin Hazırlanmasını, El İlanı ve Doğrudan Postalama Reklamları Arasındaki Farkları Kavrar.3
8Basılı Ortam Satış Yeri (P.O.P.) Reklamlarının Özelliklerini, Satış Yeri Reklamlarının Özelliklerini ve Amaçlarını, Satış Yeri Reklamlarının Avantaj ve Dezavantajlarını, Satış Yeri Reklamlarında Yer Alan Ögeleri Öğrenir. Metin Yazarken Dikkat Edilecek Noktaları Kavrayarak Metin Oluşturabilir.2
9Televizyon Reklamcılığını, Televizyon Reklamcılığının Avantajları ve Dezavantajlarını, Televizyon Reklamı Türlerini, Televizyon Reklamlarında Kullanılan Yapım Yaklaşımlarını, Televizyon Reklamlarında Kullanılan Anlatım Formatlarını ve Televizyon Reklamlarında Yaratıcı Strateji Yaklaşımlarını Öğrenerek Bu doğrultuda Metin Oluşturabilir.2
10Açıkhava (Outdoor) ve Transit Reklam Araçlarının Türlerini, Açık Hava Reklam Araçlarının Avantajları Dezavantajlarını Bilir. Açık Hava ve Transit Reklamlarında Yer Alan Ögeleri ve Açık Hava ve Transit Reklam Ortamları İçin Metin Yazımı ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususları Öğrenir.3
11Kurumsal Reklamın Tanımı, Amacı ve Hedef Kitlesini (Müşteriler, Kamuoyu Önderleri, Mesleki Gruplar, Eğitim Kurumları, Siyasi Kurumlar, Finans ve İş Çevreleri vs.), Kurumsal Reklam Mecralarını ve Kurumsal Reklam Kampanyalarında Dikkat Edilecek Unsurları Kavrayarak Metinlerini Oluşturabilir.3
12Yeni İletişim Teknolojileri ve Reklamcılıkta Dönüşümü, İnternet Reklamcılığının Avantaj ve Dezavantajlarını, İnternet Reklamcılık Türlerini (Çevrim İçi Reklam Türleri, Arama Motoru Reklamcılığı, Sosyal Ağ Reklamcılığı, Video Reklamcılık vb.) Bilir. İnternet Ortamı Reklam Yazımında Dikkat Edilecek Noktaları Öğrenerek Metinlerini Oluşturabilir.3
13Uluslararası Reklamcılık Tanımını Öğrenir. Kültür, Küreselleşme ve Reklama Yansımalarını ve Küresel Ölçekte Reklam Kampanya Stratejilerini Kavrayarak Küresel Reklam Metin Yazarlığı Yapabilir.3
14Reklamcılığın Değişen Doğasını, Reklam Ajanslarının Etkinliklerini, Sektörün Ekonomik Boyutunu, Reklamcılığın Etik Kodlarını Öğrenerek Güncel Gelişmeler Işığında Yaratıcı Düşünceler Geliştirebilir.2