GRF2020 / REKLAM VE METİN YAZARLIĞI

Dersin Öğrenme Çıktıları

 
Kazandırılacak Bilgi Ve Beceriler 
1Reklam metin yazımı için gerekli donanımı kazanır.
2Reklam üretimi içerisinde metin yazımı işinin yerini ve reklam kampanyası için önemini kavrar.
3Her türlü reklam ortamı için reklam metni yazabilme becerisinin kazanır.