GSR2014 / VİTRAY

Kazandırılacak Bilgi Ve Beceriler

Kazandırılacak Bilgi Ve BecerilerSeviyesi
1Vitrayın tarihçesi hakkında bilgilerin öğretilmesi hedeflenmektedir.3
2Vitray tekniklerinin neler olduğunun öğrenilmesi ve uygulama yetisinin kazandırılması hedeflenmektedir.3
3Vitray tarihinde yer alan uygulama örneklerinin kronolojik sıraya göre öğretilmesi ve yöntemlerin üzerine tartışa bilmenin öğretilmesi hedeflenmektedir.2
4It is aimed to teach current stained glass examples.3