GSR2014 / VİTRAY

Dersin Öğrenme Çıktıları

 
Kazandırılacak Bilgi Ve Beceriler 
1Vitrayın tarihçesi hakkında bilgilerin öğretilmesi hedeflenmektedir.
2Vitray tekniklerinin neler olduğunun öğrenilmesi ve uygulama yetisinin kazandırılması hedeflenmektedir.
3Vitray tarihinde yer alan uygulama örneklerinin kronolojik sıraya göre öğretilmesi ve yöntemlerin üzerine tartışa bilmenin öğretilmesi hedeflenmektedir.
4Güncel vitray örneklerin öğretilmesi hedeflenmektedir.
5Vitray uygulama yetisinin kazandırılması hedeflenmektedir.