GSR4001 / RESİM ATÖLYE V

Kazandırılacak Bilgi Ve Beceriler

Kazandırılacak Bilgi Ve BecerilerSeviyesi
1Boyaları tanıma ve kullanma.3
2Desen çizimi, kompozisyonu oluşturma ve farklı boya tekniklerini kullanma.3
3Değişik sanat ortamlarında teknik ve yaratıcı uygulama becerilerini kullanırlar.2
4Almış oldukları eğitim ile görsel alanda hayal gücünü geliştirme becerilerine sahip olurlar.3