ISG1007 / MATEMATİK

Dersin Öğrenme Çıktıları

 
Kazandırılacak Bilgi Ve Beceriler 
1Temel kavramlar
2Tam sayılar,Doğal sayılar,rasyonel sayıları ve irrasyonel sayıları kavramak
3Reel sayıları kavrayabilmek
4Sayılar üzerinde işlem yapabilme becerisini kazandırabilmek
5Üslü ve köklü sayıların özelliklerini kavrayıp bunlar üzerinde işlem yapabilme becerisi kazanabilmek
6Oran-orantının özelliklerini bilmek ve bunları işlemlerde uygulayabilmek
7Denklem kurmak ve bir problem üzerinde bunu uygulayabilmek
8Bir bilinmeyenli ve iki bilinmeyenli denklemleri kavrayabilmek,ve bunları uygulayabilmek
9Bir ifadeyi çarpanlara ayırabilmek
10Fonksiyon kavramını bilmek ve uygulamak
11Logaritmayı kavrayabilmek
12Trigonometriyi kavrayabilmek
13Geometriyi kavrayabilmek ve uygulayabilmek