ISY1007 / HUKUK BİLGİSİ

Kaynaklar

 
KAYNAK KİTAPLAR 
1Aslan Yılmaz: Hukuka Giriş, Bursa 2007
2Battal Ahmet: Hukukun Temel Kavramları, Ankara 2007
3Bilge Necip: Hukuk Başlangıcı: Hukukun Temel Kavram Ve Kurumları, Ankara 2007
4Bilgili Fatih/ Demirkapı Ertan/ Demir Süleyman: Hukukun Temel Kavramları, Bursa 2010
5Gözler Kemal: Hukukun Temel Kavramları, Bursa 2008
6Gözübüyük A.Şeref: Hukuka Giriş Ve Hukukun Temel Kavramları, Ankara 2007
7Hatemi Hüseyin: Gerçek Kişiler Hukuku, İstanbul 2005