KIM6121 / ENZİMATİK POLİMERİZASYON

DERSİN HAFTALIK İÇERİĞİ

 
KONULAR 
KAYNAKLAR 
1Peroksidaz kullanılarak fenol polimerlerinin sentezi[1], s, 1-17
2Horseradish peroksidaz kullanarak fenollerin polimerizasyonu[1], s, 18-38
3Diğer peroksidazlar kullanılarak fenollerin polimerizasyonu[1], s, 39-50
4Polifenol polimerlerinin enzimatik polimerizasyonu ve özellikleri[1], s, 50-61
5Biyopolimer-Polifenol Konjugatlarının Enzimatik Sentezi[1], s, 62-66
6Polianilinler ve polianilinlerin Türevlerinin Sentezi içinde enzimatik kataliz[1], s, 69-81
7Şablon Destekli Polianilin Sentezine Mekaniksel Yaklaşım[1], s, 82-94
8Halka Açılış Polimerizasyon yoluyla polyesterlerin Enzimatik Sentezi[1], s, 95-108
9Laktonların bölge seçici Halka Açılış Polimerizasyonu[1], s, 109-132
10Polikondenzasyon ile polyesterlerin Enzimatik Sentezi[1], s, 133-144
11Polikondenzasyon ile Fonksiyonel Poliesterler Enzimatik [1], s, 145-158
12Polisakkaritler için Enzimatik polimerizasyon[1], s, 159-210
13Akrilik Asit Bazlı Monomerlerin Polimerizasyonu[1], s, 210-215
14Stiren Bazlı Monomerlerin polimerizasyonu[1], s, 215-222