MKN1002 / MESLEKİ MATEMATİK

DERSİN HAFTALIK İÇERİĞİ

 
KONULAR 
KAYNAKLAR 
1Logaritma Fonksiyonu, özellikleri,tanım aralığı, bayağı logaritma, doğal logaritmaDers notları
2Logaritma da dört işlem, Logaritması verilen sayıyı bulmak. Logaritmik denklemler.Ders notları
3Doğrunun analitiği, koordinat sistemi, İki nokta arası uzaklık, Doğru denklemi.Ders notları
4Doğru grafiğinin çizimi.Ders notları
5Limit ve süreklilik. Ders notları
6Limitte Belirsiz şekiller Ders notları
7Türev kavramı, türev alma kuralları, İşlemler.Ders notları
8Trigonometrik Fonksiyonların türevi, üstel fonksiyonların türevi, Logaritma fonksiyonun türevi.Ders notları
9Kapalı biçimde tanımlanan fonsiyonların türevi, Yüksek mertebeden türevler.Ders notları
10Türev uygulamaları, Maximum, Minimum.Ders notları
11Belirsiz integral, integral alma yöntemleri,Ders notları
12Trigonometrik integraller,Ders notları
13İntegral uygulamalarıDers notları
14İntegral uygulamalarıDers notları