MKN1003 / FİZİK

Dersin Öğrenme Çıktıları

 
Kazandırılacak Bilgi Ve Beceriler 
1Temel fiziksel büyüklükleri ve birimleri kavrayarak dönüşümlerini yapmak
2Statik ve dinamik sistemleri birbirinden ayırmak.
3İş, güç ve enerji kavramlarını bilmek ve bunları bağıntılarla ifade edebilmek.
4Termal ve akışkan sistemler ile ilgili hesapları yapmak