MKN2019 / MESLEK ETİĞİ

Kazandırılacak Bilgi Ve Beceriler

Kazandırılacak Bilgi Ve BecerilerSeviyesi
1Farklı anlayış ve öğretilere hoşgörü ile yaklaşma Karşıt düşüncelerin çelişkili yapıları ile başetme Empati kurma2
2Ahlakı oluşturan faktörleri doğru tanıtma Hukuk, ahlak, örf, adet ve dini normları doğru tanıtma2
3Değerleri doğru tanıtma Mesleki ahlakın oluşumunda kültür, norm ve değerlerin etkilerini değerlendirme2