MKN2020 / KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLAR

Dersin Öğrenme Çıktıları

 
Kazandırılacak Bilgi Ve Beceriler 
1Standardizasyonun tanımının
2TSE görevlerinin
3Kalite ve kalite ile ilgili kavramların
4Kalite kontrol ve toplam kalite yönetiminin
5Kalite maliyetlerinin
6Kalite güvencenin öneminin
7Kalite yönetim prensiplerinin
8Mesleki standartların
9Tüketici haklarının öğrenilmesi