MOB1001 / FİZİK

Dersin Öğrenme Çıktıları

 
Kazandırılacak Bilgi Ve Beceriler 
1Temel fiziksel büyüklükleri ve birimleri kavrayarak dönüşümlerini yapmak
2Malzemeleri sınıflandırmak ve bilinçli malzeme seçimi yapabilmek.
3Statik ve dinamik sistemleri birbirinden ayırmak.
4İş, güç, enerji kavramlarını bilmek ve bunları bağıntılarla ifade edebilmek.
5Termal ve akışkan sistemler ile ilgili hesapları yapmak.