MOD2035 / GİYSİ ÜRETİMİ I

Dersin Öğrenme Çıktıları

 
Kazandırılacak Bilgi Ve Beceriler 
1Kesim yapmak
2Makinede düz dikiş dikmek
3Overlok dikişi yapmak
4Ütüleme yapmak
5Etek dikmek
6 İnsan-doğa ilişkilerini sürdürülebilirlik ekseninde yorumlar.