NMU1011 / TİCARİ MATEMATİK

DERSİN HAFTALIK İÇERİĞİ

 
KONULAR 
KAYNAKLAR 
1Ticari matematikte temel ve genel kavramlar Ticari ve Finansal Matematik, Can Mavruk
2Yüzde hesaplarıTicari ve Finansal Matematik, Can Mavruk
3Yüzde problemleriTicari ve Finansal Matematik, Can Mavruk
4Oran ve orantı, doğru orantı, ters orantıTicari ve Finansal Matematik, Can Mavruk
5Bileşik orantı, oranlı bölme ve şirketlerle ilgili hesaplamalarTicari ve Finansal Matematik, Can Mavruk
6Maliyet ve satış hesaplamaları, maliyet üzerinden karlı ve zararlı satış,satış üzerinden karlı ve zararlı satışTicari ve Finansal Matematik, Can Mavruk
7Kar zarar yüzdesinin hesaplanması, kar zarar tutarları belli iken maliyet ve satış fiyatının hesaplanması,dengi hesaplarTicari ve Finansal Matematik, Can Mavruk
8Maliyet ve satış hesapları ile ilgili problemler,Ticari ve Finansal Matematik, Can Mavruk
9Basit faiz hesaplamaları Ticari ve Finansal Matematik, Can Mavruk
10Bileşik faiz, iskonto hesaplamaları, iskonto ve nominal değerin hesaplanmasıTicari ve Finansal Matematik, Can Mavruk
11Senet vadesi, iskonto fiyatı, peşin değer, denk bonolar, senet yenileme ve değiştirme Ticari ve Finansal Matematik, Can Mavruk
12Karışım ve karışımla ilgili problemlerTicari ve Finansal Matematik, Can Mavruk
13Bileşim, alaşım ve bunlarla ilgili problemlerTicari ve Finansal Matematik, Can Mavruk
14Bireysel ekonomik hayatın sürdürülebilirliği