NTO2036 / MENÜ PLANLAMA

Kaynaklar

 
KAYNAK KİTAPLAR 
1Bahattin RIZAOĞLU , Murat HANÇER , Menü ve Yönetim ,Detay Yayınları, Ankara
2Cemal TÜRKAN (2003) , Beslenme İlkeleri ve Menü Planlama, Detay Yayınları, Ankara
3Adnan TÜRKSOY , Yiyecek İçecek Hizmetleri Yönetimi, Turhan Kitabevi, Ankara
4Yiyecek İçecek Servisi ve Menüler,Turizm Eğitimi Genel Müdürlüğü Yayını , Ankara
5 Şerife ÜNÜVAR (2007) , Besin Teknolojisi, Nobel Yayıncılık