OGK1011 / GENEL KOLLUKLA İLİŞKİLER

Dersin Öğrenme Çıktıları

 
Kazandırılacak Bilgi Ve Beceriler 
1Genel kolluk mimarisi hakkında bilgi sahibi olması beklenmektedir
2Hiyerarşik sıralamada meydana gelen olayları rapor etmeyi bilirmesi ve genel kollukla koordinasyon ve işbirliği hakkında geliştirilen uygulama ve projeler hakkında bilgi sahibi olması beklenmektedir
3Genel Kolluğun görev, yetki ve sorumlulukları ile genel kolluk-özel kolluk ilişkileri ve bunun suç önlemedeki yeri ve öneminin kavraması beklenmektedir.
4Özel güvenliğin genel kolluğa yardımcı olma yükümlülüğünü ve genel kolluğun özel güvenlik alanına girerken uyması gereken kurallar ve istisnai durumları bilmesi beklenmektedir