OPT1001 / GÖZ ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ

Dersin Öğrenme Çıktıları

 
Kazandırılacak Bilgi Ve Beceriler 
1Göz anatomi ve fizyolojisinin temel kavramlarını bilir,
2Gözün anatomisi ve fizyolojisiyle optisyenlik arasındaki ilişkiyi analiz eder,
3Gözle ilgili yüzeysel fakat sistematik bir bilgi düzeyine sahip olur,
4Gözün kısımları ve yapısıyla ilgili ulaştığı yeni bilgiyi analiz eder,
5Görme yolları hakkında bilgi sahibi olur,
6Göz reçetesine baktığında hastanın göz kusurunu rahatlıkla analiz eder.