OPT1003 / FİZİK

Kazandırılacak Bilgi Ve Beceriler

Kazandırılacak Bilgi Ve BecerilerSeviyesi
11. Fiziğin temel konuları hakkında bilgi edinme2
22. Kendi alanına dair alt yapı oluşturma,3
33. Analitik düşünebilme özelliğini kazanma,2
44. Elde edilen verilerden hareketle analitik değerlendirme yapabilme,2
55. Karşılaşılan problemlere çözüm üretebilme,2
66. Karşılaşılan sorunlarla ilgili öneriler sunabilme,2
77. Elde ettiği yeni bilgileri yorumlayabilme,2
88. Görev ve sorumluluklarını layıkıyla yapabilme alışkanlığı kazanma3