OPT1003 / FİZİK

Dersin Öğrenme Çıktıları

 
Kazandırılacak Bilgi Ve Beceriler 
1Düşünce dünyasına fiziğin etkisi ve gücü yansır,
2Problemi analiz etme ve çözme yeteneği kazanır,
3Mesleğiyle ilgili problemleri fiziksel düşünce gücünü kullanarak çözme yeteneği kazanır,
4Elde ettiği bilgileri optisyenlik mesleğinin gelişmesinde nasıl kullanacağını öğrenir,
5Temel Fizik konuları hakkında bilgi sahibi olur.