OPT2015 / HALK SAĞLIĞI

Dersin Öğrenme Çıktıları

 
Kazandırılacak Bilgi Ve Beceriler 
1Halk sağlığı ile ilgili genel kavramları bilecek, tarihçesinden bahsedebilecek
2Önemli halk sağlığı sorunlarını ve hastalığın boyutlarını öğrenecek
3Önemli hastalıklara yönelik koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini öğrenecek
4Sağlıklı bir toplum ile sürdürülebilir kalkınma arasındaki ilişkinin farkına varır.