OPT2021 / GÜZEL KONUŞMA VE BEDEN DİLİ

Dersin Öğrenme Çıktıları

 
Kazandırılacak Bilgi Ve Beceriler 
1İletişimde beden dili ve önemini anlayacak
2Yazı dili ve konuşma dilinin inceliklerini örneklerle açıklayacak
3Türkçenin doğru ve güzel konuşulmasını sağlamak
4Türkçe deki ünlü-ünsüz harflerin doğru kullanımına ilişkin örnekler hazırlama