OPT2022 / ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

DERSİN HAFTALIK İÇERİĞİ

 
KONULAR 
KAYNAKLAR 
1Bilimsel Yöntem ve Veri [1] s. 1-9
2Ölçüm işlemleri, ölçekler ve nedensellik ilkesinin incelenmesi[1] s. 11-21
3Araştırmalarda yapılan hatalar[1] s. 22-36
4Araştırmaların planlanması, aşamaları ve türleri ve örneklem[1] s. 37-65
5Araştırmaların planlanması, aşamaları ve türleri ve örneklem[1] s. 37-65
6Anket yöntemi[1] s. 70-91
7Deney planlaması ve klinik deneyler[1] s. 93-109
8Ara sınav 
9Körleme, gözlem yöntemi[1] s. 110-126
10Araştırmada etik kurallar ve kaynak tarama yöntemi[1] s. 127-136
11Verilerin analize hazırlanması[1] s. 140-147
12Tablo ve grafik yöntemi[1] s. 149-159
13Rapor yazım yöntemi ve dipnot kaynak gösterimi[1] s. 160-179
14Öğrenci sunumlarıFinal sınavı