OPT2024 / KARİYER PLANLAMA

Kazandırılacak Bilgi Ve Beceriler

Kazandırılacak Bilgi Ve BecerilerSeviyesi
11. Kariyer Merkezi Faaliyetlerinin Tanınması 3
22. Öz Farkındalığın Artırılması3
33. Kariyer Seçeneklerinin Keşfedilmesi3
44. Kendini İfade Etme ve Etkili İletişim Becerilerinin Geliştirilmesi3
55. Profesyonel İlişki Ağlarının Öneminin Kavranması3
66. Destek Birimlerinin Tanınması3
77. Etkin Kaynak Kullanımının Öğrenilmesi Kariyer kavramını açıklayabilme ve kariyer gelişimi hakkında bilgi sahibi olabilme3