OPT2024 / KARİYER PLANLAMA

Dersin Öğrenme Çıktıları

 
Kazandırılacak Bilgi Ve Beceriler 
1Kariyer planlamanın önemini kavrayabilme
2İş hayatına hazırlanma sürecinin önemini kavrayabilme
3Kariyer merkezlerini ve bu merkezlerin faaliyetlerini tanıma
4Uluslararası değişim programlarını tanıyabilme