OTO1008 / BUJİ ATEŞLEMELİ MOTORLARIN YAKIT VE ATEŞLEME SİSTEMLERİ

Dersin Öğrenme Çıktıları

 
Kazandırılacak Bilgi Ve Beceriler 
1Klasik ve elektronik ateşleme sistemini kontrol edip değiştirebilecektir.
2Tek ve çok nokta enjeksiyon sisteminin bakımını ve onarımını yapmak.
3Benzinli motorların yakıt püskürtme sistemlerinin bakım ve onarımını yapmak.