PEM1007 / JEOMORFOLOJİ

DERSİN HAFTALIK İÇERİĞİ

 
KONULAR 
KAYNAKLAR 
1Giriş ,Jeomorfolojinin tanımı, jeomorfoloji ile ilgli genel bilgilerDers Notları ve Kaynak Kitaplar
2Kayaç türü ve jeolojik yapıDers notları ve Kaynak Kitaplar
3Süreç ve etkenler yer şekillerinin oluşum ve gelişimiDers Notları ve Kaynak Kitaplar
4Zaman faktörü, İç etkenler ve süreçler ile dış etkenler ve süreçlerDers Notları ve Kaynak Kitaplar
5Jeomorfolojik döngüDers Notları ve Kaynak Kitaplar
6Dünya’nın genel özellikleri ve Levha TektoniğiDers Notları ve Kaynak Kitaplar
7İç süreçler/ orojenik hareketler, depremler, volkanizmaDers Notları ve Kaynak Kitaplar
8Dış süreçler / temel kayaç bilgisi / ayrışmaDers Notları ve Kaynak Kitaplar
9Fluviyal jeomorfolojiDers Notları ve Kaynak Kitaplar
10Flüviyal JeomorfolojiDers Notları ve Kaynak Kitaplar
11Yamaç ve yamaç gelişimiDers Notları ve Kaynak Kitaplar
12Kütle hareketleriDers Notları ve Kaynak Kitaplar
13KıyılarDers Notları ve Kaynak Kitaplar
14Tektonik ve Volkanik JeomorfolojiDers Notları ve Kaynak Kitaplar