PEM2004 / PEYZAJ KONSTRÜKSİYONU II

Dersin Öğrenme Çıktıları

 
Kazandırılacak Bilgi Ve Beceriler 
1Mekânı oluşturan 3 temel hacim öğesi olan zemin elemanları, çevreleme elemanları ve çatı elemanlarının genel özellikleri, tasarım ve uygulamasına yönelik bilgi edinebilme
2Kent mobilyalarının yapısal niteliklerini öğrenerek tasarlayabilecek bilgi birikime sahip olabilme
3Uygun mekân ve donatı ilişkilerini kurgulayarak doğru mekânsal tasarımlar geliştirme becerisini edinebilme
4Tasarım ve yapı arasındaki ilişkiyi öğrenme