PEM4005 / BİTİRME PROJESİ I

DERSİN HAFTALIK İÇERİĞİ

 
KONULAR 
KAYNAKLAR 
1Tez konusu tanımlama[1] s.10-18
2Tez konusu bileşenleri[1] s. 19-22
3Peyzaj mimarlığında tez konuları[1] s.22-32
4Tez konusu ve metaryelinin tartışılması[1] s.32-45
5Tez materyalinin araştırılması ve tartışılması[1] s.45-63
6Tez konusunun Peyzaj Mimarlığı ile ilişkisinin kurulması[1] s.63-76
7Tezi konusunun peyzaj tasarımı,planlama ve peyzaj bitkileri ile olan ilişkisi[1] s.85-92
8Tezin peyzaj uygulaması açısından ele alınması[1] s.93-102
9Bitirme tezleri örneklerinin incelenmesi[1] s.102-112
10Peyzaj Mimarlığı tez konuları[1] s.115-124
11Tezin mevcut örnekler ışığında FBE Tez Yazım Kurallarına göre hazırlanması[1] s.128-132
12Tezin çalışmasının yazımı[1] s.133-142
13Tezin Peyzaj Mimarlığı mesleki açısından tartışılması[1] s.145-162
14Tez çalışmasının sunumu[1] s.165-172