RSE1002 / RAYLI SİSTEM TRAFİĞİ

Dersin Öğrenme Çıktıları

 
Kazandırılacak Bilgi Ve Beceriler 
1Raylı Sistem Trafiğinde Trafik İle Doğrudan İlgili Kişi Tesis ve Birimlerin Tanımları
2İstasyon Yollarının ve Makasların Numaralandırılması
3Trenlerin Numaralandırılması Sınıflandırılması Sırası ve Hızı
4Tren Orerleri ve Trenlerin Çalışanlarla Yolculara Bildirilmesi
5Demiryolu çeken ve çekilen araçlarının hava ve el frenlerinin çalışma prensipleri. Manevralar
6Raylı Sistem Trafiği İle İlgili Renkler ve İşaretler
7Sinyalizasyon Sisteminde Kullanılan Sinyaller
8Raylı Sistem Trafik İşletme Sistemleri