RSE1006 / ÖLÇME TEKNİĞİ

Dersin Öğrenme Çıktıları

 
Kazandırılacak Bilgi Ve Beceriler 
1Ölçme kavramını tanıyabilecektir.
2Çeşitli elektrik-elektronik büyüklüklerin ölçümünü gösterebilecektir.
3Mekanik,hidrolik ve termodinamik büyüklüklerin ölçümünü gösterebilecektir.
4Transmisyon hatlarında ölçümü ve elektrikte iş güvenliğini açıklayabilecektir.