RSE2018 / KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI

Dersin Öğrenme Çıktıları

 
Kazandırılacak Bilgi Ve Beceriler 
1Standardizasyon ilgili temel bilgiler kavrar.
2Standardizasyonun gelişim sürecini açıklar.
3Standardizasyonun konusunu, amaçlarını ve ilkelerini açıklar.
4Standardizasyonun üreticiye, tüketiciye ve ekonomiye sağladığı faydaları açıklar.
5Kalitenin tanımını ve kalite ile ilgili kavramları açıklar.
6 Kalite ve verimlilik arasındaki ilişkiyi açıklar.
7Kalite Güvencenin yararlarını ve kalite kontrol kavramını açıklar.
8Kalite yönetim ilkelerini açıklar.
9TS-EN-ISO 9000: 2000, TS-EN-ISO 9001: 2000 ve TS-EN-ISO 9004: 2000 serisi standartları açıklar.
10ISO 19011 standartlarını açıklar.
11Kendi branşının meslek elemanı standartlarını açıklar.
12Kendi branşına ait personel, ekipman standartlarının ulusal ve uluslararası bağıntılarını açıklar.