RSE2020 / İŞ GÜVENLİĞİ

Dersin Öğrenme Çıktıları

 
Kazandırılacak Bilgi Ve Beceriler 
1İş güvenliğinin önemi ve gereğini kavratmak.
2İş güvenliği için alınması gereken tedbirleri açıklayarak, iş sırasındaki kazaların önüne geçmek.
3Tedbir alınmaması durumunda meydana gelebilecek iş hastalıklarının önüne geçmek.