RSE2022 / KENT İÇİ RAYLI ULAŞIM SİSTEMLERİ II

Kazandırılacak Bilgi Ve Beceriler

Kazandırılacak Bilgi Ve BecerilerSeviyesi
1Ulaşım sisteminde kalite ve kavramlarını bilme3
2Hareketli blok sisteminde ilerleme süresi hesaplamalarını yapabilme2
3Mono raylı sistemlerde zaman hesaplamalarını yapabilme2
4Feribot taşıma sistemleri ve zaman hesaplamalarını yapabilme3
5Kentiçi raylı ulaşım sistemlerinde kapasiteye etki eden faktörleri belirleyebilme2
6Kentiçi ulaşım sistemlerinin performans değerlendirmesi yapabilme3