RSE2022 / KENT İÇİ RAYLI ULAŞIM SİSTEMLERİ II

Kaynaklar

 
KAYNAK KİTAPLAR 
1Tunç, A., (2003); Trafik Mühendisliği ve Uygulamaları, Akın Yayınları, Eskişehir.
2Gelikçi, A., (2006); Ulaştırmaya Etki Eden Faktörler, Seçkin Yayıncılık, Eskişehir.


 
DERS NOTLARI 
1Dersin sorumlu tarafından hazırlanan ders notları