Genel Yol Bilgisi

Dersin Öğrenme Çıktıları

 
Kazandırılacak Bilgi Ve Beceriler 
1Demiryollarında Temel kavramlar
2Alt ve üst yapı
3Demiryolunda kullanılan malzemeler