RTT2022 / YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ

DERSİN HAFTALIK İÇERİĞİ

 
KONULAR 
KAYNAKLAR 
1Geleneksel medya türleri 
2Yeni medyayı hazırlayan teknolojik gelişmeler 
3Yeni medya 1- Bilgisayar 2- İnternet 
4Yeni medya 3- Multimedya 4- Yeni TV teknolojileri 
5Yeni medya 5-Uydu 6-Kablosuz İletişim Teknolojileri 
6Yeni medya 7-Kayıt teknolojileri 
7Kitle iletişim araçları ve modernleşme 
8Kültür ve iletişim 
9Bilgi toplumu 
10Türkiye?de bilgi toplumu 
11Kitle iletişim teknolojilerinin küreselleşmeye etkileri / Küresel enformasyon akışı 
12Küreselleşmenin toplumsal, ekonomik ve siyasal sonuçları 
13Teknoloji ve demokrasi 
14Teknoloji ve demokrasi