RTT2025 / Radyo Televizyonda Stüdyo ve Yayın Tekniği

Dersin Öğrenme Çıktıları

 
Kazandırılacak Bilgi Ve Beceriler 
1Radyo ve televizyon yayınlarının iletim yöntemlerini açıklayabilecektir.
2Karasal yayıncılığı açıklar.
3Uydu yayıncılığının nasıl gerçekleştiğini anlatır.
4Uydu yayını ile ulusal ağın kurulmasını bilir, çizer ve anlatır
5Mikrodalga TV yayıncılığının üstünlüklerini açıklar
6Kablolu TV yayıncılığını açıklar
7Uydular arasındaki sinyal geçişiyle dünyanın diğer ucuna mesaj gönderildiğini bilir, çizer ve açıklar
8Trasnmisyon ortamlarını sıralar, hangi ortamdan hangi sinyalin gönderileceğini bilir
9Yayınların alınmasındaki anten sistemlerini açıklayabilir
10Teknolojinin gelişmesine koşut olarak radyo ve televizyon yayıncılığının geleceği hakkında öngörüde bulunabilir