RTT2033 / GİRİŞİMCİLİK

DERSİN HAFTALIK İÇERİĞİ

 
KONULAR 
KAYNAKLAR 
1Girişimcilik ve Girişimcinin Özellikleri: Girişimcilik kuramı çerçevesinde girişimcilik kavramı ve türleri 
2Girişimcilikte Yaratıcılık: Kişisel ve kurumsal yenilikçilik ve yaratıcılığı geliştirme yolları 
3Yaratıcılığın Gerçekleşmesini Etkileyen Faktörler 
4Girişimcilikte Yenilik: Kişisel ve kurumsal yenilikçilik ve yaratıcılığı geliştirme yolları 
5Yenilik Türleri 
6Girişimcilik Türleri 
7Girişim Finansmanı 
8Girişim Finansmanı 
9Girişim Finansmanı 
10İş planı/ Yeni iş kurmak için iş planı hazırlama 
11Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Girişimcilik Girişimcilikteki engelleri ve teşvikleri 
12Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Girişimcilik Girişimcilikteki engelleri ve teşvikleri 
13 Girişimciliğin Yerel, Ulusal ve Uluslararası Bağlamı 
14Dönem sonu değerlendirmesi, örnek proje yazımı