SGK1002 / DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ

Kazandırılacak Bilgi Ve Beceriler

Kazandırılacak Bilgi Ve BecerilerSeviyesi
1Mal hareketleri, aralıklı envanter bilgilerine göre muhasebeleştirilmesi ve eldeki malların değerinin ilgili hesap kalanından belirlenmesi3
2Kasa hesabında görülen para ile sayım sonucu bulunan tutar arasında çalınma, fazla ve eksik ödeme ve tahsilat gibi nedenlerle ortaya çıkan eksiklerin giderilmesi3
3Amortismana tabi duran varlıkların yeniden değerlendirilmesi, yenileme amacıyla satılması durumunun öğretilmesi3
4Gelir ve gider hesaplarında, gelecek yıllarda gelir ve gider olarak gerçekleşecek tutarların kaydedilmesi2
5Dönem sonunda muhasebe kayıtlarına göre genel geçici mizan düzenlenmesi3